Wednesday 3rd Mar 2021
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ޖާއިޝް ތައުފީޤް

357 ލިޔުން

ޖާއިޝް ޖައުފީޤަކީ އަލަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަންނުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ޝައުޤުވެރިކަން ޢާއްމުކޮށް ހުންނަނީ ސިޔާސީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ލިޔުމަށެވެ.