ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ

އިންޑިއާ! އިންޑިއާ! މިއީ އިއްތިފާގެއް ނޫން!

"ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ވާނީ އުތުރުގެ ޓޫރިޒަމްގެ އިންޖީނަށް" މި އިބާރާތް އަޑުއިވުމާ އެކު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފުރަތަމަ ހިތަށް އަރާނީ މިއީ ކެމްޕޭނަކާ ދިމާކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނި ބުނުމެއް ކަމަށެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި؟!

ފަހުގެ އިންސާނީ ތާރީޚް ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އާލަމީ ވަބާ ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށުމާއިއެކު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޯން ގެބްރިއާސިސް ދުނިޔޭގެ އެންމެހާ ޤައުމުތަކަށް ދެއްވީ ވަރަށް މުހިއްމު ސާފުސީދާ މ...

އިތުރު ލިޔުން
ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ޢާޒިމްގެ އެމްޓީސީސީ: ރަނގަޅު ނަފާއެއް ލިބޭ، ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދޭ ކުންފުންޏެއް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމަކީ ކުންފުނިތައް ހިންގެވުމުގައި ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރައްވާފައިވާ ކާމިޔާބު ހިންގުންތެރިއެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

ޤަޠަރުގެ މިނިވަންކަމަށް 49 އަހަރު: އިނގިރޭސިން ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް 55 އަހަރުގެ މަސައްކަތް!

ސެޕްޓެންބަރު މަހުން 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ޤަޠަރަށް އާދައިގެ ދުވަހެއް ނޫނެވެ. 1971 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހަކީ ޤަޠަރަށް އެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުން ލިބުނު ތާރީޚީ ދުވަހެވެ. އެދުވަކީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ޤަޠަރުގެ...

އިތުރު ލިޔުން