ރިޕޯޓް
އިޖުތިމާއީ
އިޖުތިމާއީ

އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ޤާއިމްކުރަން ފެށި އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ (އޭ.އީ.އެޗް) ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިޔާސީ
ސިޔާސީ
ސިއްހަތް
ސިއްހަތް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ "އަސްލު" އަގު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއުއަކީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތެވެ.

ވިޔަފާރި
ވިޔަފާރި

ދިރާގާއި މެދު ދިވެހިންގެ ޝަކުވާއާއި މާޔޫސްކަން!

ދިރާގަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް ކުންފުނި ގުޅިގެން އުފެއްދި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނި ވުޖޫދަށް އައީ 1988ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެއިރުއްސުރެވެސް ދިރާގަކީ ދިވެހިންގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުންޏެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ދުނިޔެ
ދުނިޔެ

އެމެރިކާއިން ޢިރާޤަށް އެރުމަށް ހެދި ދޮގުތައް

އެމެރިކާއިން ޢިރާޤަށް އަރައި އެޤައުމުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތީގައި ބޮޑެތި ހައިޖާނުތައް އުފެދި، ދުވަހަކުވެސް ޚިޔާލަށް ގެނެވިފައިނުވާ މިންވަރަށް އެސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނެތިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން