ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
ޓުއަރިޒަމް

ބޯޑަރު ހުޅުވައިލިފަހުން ފާއިތުވު 2 މަހު ރާއްޖެ އައީ ޖުމްލަ 12،766 ފަތުރުވެރިން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ބޯޑަރުތައް ހުޅުވައިލި ފަހުން ފާއިތުވި ދެ މަސްދުވަހުގައި ރާއްޖެއަށް ޖުމްލަ 12،766 ފަތުރުވެރިން ކަމުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް
ހަބަރު
ހަބަރު

އޭޝިއާގެ ކުރިއަރަމުން އައި އިޤްތިސާދުތައް 60 އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް!

އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއަރަމުން އައި ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިސާދުތައް 1961 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް އޭޑީބީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން