ވިޔަފާރި
ޓުއަރިޒަމް
ޓުއަރިޒަމް

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުން މުވައްޒަފުންނަށް އޯގާތެރިވުމުގެ ނަމޫނާއެއް

ވެލާ ޕްރައިވެޓު އައިލެންޑަކީ ސާރވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުން އަންނަ އެއް ރިސޯޓެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤުތިޞާދީ ދަތިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ ތެރޭގައިވެސް ވެލާ...

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އެމްއޭސީއެލްއިން ސީއީއޯއެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން (އެމްއޭސީއެލް) ސީއީއޯއެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހަބަރު
ހަބަރު

މޯލްޑިވިއަންގެ ބުކިން ސިސްޓަމްތަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދެނީ

ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އޮންލައިން ބުކިން ސިސްޓަމްތަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދެމުން ދާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން