ކޮލަމް
ސަމުގާ
ސަމުގާ
ނުނިދިގެން
ނުނިދިގެން

ނުނިދިގެން: ޝަރުމީލާގެ ކަނދުރާމަތީގައި މުލިއްސެއް!

ޝަރުމީލާގެ ރީތިކަން އަޖާބެއް ފަދައެވެ. ޝަރުމީލާގެ ބުރުސޫރަ މުއުޖިޒާތެއް ފަދައެވެ. ޝަރުމީލާގެ ދޮންކަން ހަނދެއް ފަދައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެޑިޓޯރިއަލް
އެޑިޓޯރިއަލް

އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން ހާމަ ކުރަން ނަޝީދު ބޭނުން ނުވާ ސަބަބު މިއޮތީ!

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ފިރިންނާއި އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ނުކުރާގޮތަށް މަޖިލީހުގެ އާންމު ޤަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ފާސްކޮށްފައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރޫހު
ރޫހު

އިބިލީހާއި ކުށްވެރި މުޖުރިމު

ކުށުގެ އިލްޒާމުތައް އޭނާގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އެ މީހާ، އެނދުމަތީ އޮށޯވެލައިގެން އޮތެވެ. އޭނާގެ ކުށުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ފިކުރުކޮށްލަ ކޮށްލައެވެ. އެތައް އެތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު ހުކުމެއް އޭނާގެ މައްޗަށް އަތުވެދާނެތީ އެކަމުގެ ފިކުރުގައެވެ.

އުދާސް
އުދާސް

ފަލަސްތީނުން ފިލާވަޅެއް: ގައުމީ ކަންކަމުގައި އާންމުން ހޭލުންތެރިވުން

ވިހި ވަނަ ގަރުނަށް އެޅުނު އިރު، ފަލަސްތީނުގައި އެތަނުގެ އާބާދީގެ %92 އަށް ވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް އުޅެނީ އަރަބިންނެވެ. އަދި، އޭރު، ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގެ %98 މިލްކުވެރިކަން ވެސް އޮތީ އަރަބިންގެ އަތް މަތީގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު
ޖަމީލުގެ ނަޒަރިއްޔާތު

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ ބިދޭސީންގެ ރާއްޖެއަކަށް؟!

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެންވެސް ދެކެމުން އައި ތަނެކެވެ.

ދިވެހި ސުޕާރީ
ދިވެހި ސުޕާރީ

ކޯލިޝަން: އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްއަކީ މިވަގުތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް މިމަޤާމަށް އައުމަށްޓަކައި މަގުކޮށިގޮތާއި މިމަޤާމަށް ވަޑައިގަތް ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާނީ ﷲ ސުބުހާނަޙޫ ވަތަޢާލާއެވެ.