ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ފުޓުބޯޅަ

ބާސެލޯނާއަށް ކާމިޔާބު ލިބުނުއިރު، މެސީއަށް އަނިޔާއެއް

ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއާއި ވެލެރިއާލު މެދުގައި ކުޅުނު މެޗުން ހަނި ގޮތަކަށް 2-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ބާސާ މޮޅުވިއިރު، އެޓީމުގެ ތަރި އާޖެންޓޭނިއާގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރިއަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާ ލައަނަލް މެސީއަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ބާސްކެޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މަޤާމު އެމެރިކާއިން ދިފާޢުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓުބޯޅަ ޖަމްޢިއްޔާ ފީބާގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގެ މަޤާމު އެމެރިކާއިން ދިފާޢުކޮށްފިއެވެ. އެއީ ވަރަށް ފަހުން ނިމުނު ދުނިޔޭގެ ބަސްކެޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި 6ވަނަ ލިބުމުގެ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސްމެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން