ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ފުޓުބޯޅަ

ސަދަމްޓަން އަތުން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލަށް 22 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް!

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާރ ލީގުގައި މިރޭ ސަދަމްޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލް އިން ތާވަލްގެ 1 ވަނައިގައި 22 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ

މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ބެޑްމިންޓަން ހޯލު އިތުރު ހަރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ގެޒެޓުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ބެޑްމިންޓަން ހޯލު ފަދަ ހޯލުތަކެއް އިތުރު 6 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓުން ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން