ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ފުޓުބޯޅަ

އީކޯ ޔޫތުން ނައިފަރުގައި ބޭއްވި ފުޓުބޯޅަ މުބާރަތް ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ނައިފަރުގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ އީކޯ ޔޫތުން، ފުރަތަމަ ޑިވިޜަންގެ ގިނަ ގުޅުންތެރިންތަކަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން، ނައިފަރު ޗެލްސީ އެފްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ބާސްކެޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މަޤާމު އެމެރިކާއިން ދިފާޢުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާސްކެޓުބޯޅަ ޖަމްޢިއްޔާ ފީބާގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައިގެ މަޤާމު އެމެރިކާއިން ދިފާޢުކޮށްފިއެވެ. އެއީ ވަރަށް ފަހުން ނިމުނު ދުނިޔޭގެ ބަސްކެޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި 6ވަނަ ލިބުމުގެ ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސްމެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ބެޑްމިންޓަން ހޯލު އިތުރު ހަރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ގެޒެޓުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގެ ބެޑްމިންޓަން ހޯލު ފަދަ ހޯލުތަކެއް އިތުރު 6 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓުން ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން