ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ފުޓުބޯޅަ

އަޖަކްސް ބަލިކުރުމުގައި ފަބީނިއޯ ދެއްކި މޮޅު ދިފާޢީ ކުޅުމަށް ކްލޮޕްގެ ތާރީފު

އަޖަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލިވާޕޫލުގެ ދިފާޢު ހަރުދަނާކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުމުގައި އެ ޓީމުގެ މެދުތެރެއަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާ، ބްރެޒިލްގެ ފަބީނިއޯ އަދާކުރި ދައުރާއެކު، ޓީމުގެ ޖުމްލަ ދިފާޢުގައި އޭނާގެ މުހިއްމުކަން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމުގައި އެ ޓީމުގ...

އިތުރު ލިޔުން
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ

މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި ދުވަހަކުވެސް ބަލިނުވެ ހަބީބް ރިޓަޔާކޮށްފި

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި ދުވަހަކުވެސް ބަލިނުވެ، ދުނިޔޭގެ މިކްސްޑް މާޝަލް އާޓްސް (އެމްއެމްއޭ) ވޯލްޑް ލައިޓްވެއިޓް ޗެމްޕިއަން ކަމަށްވާ ރަޝިޔާގެ ހަބީބް ނުރްމަގޮމެޑޮވް އުމުރުން 32 އަހަރުގައި ރިޓަޔާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން