ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ފުޓުބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ

މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން