ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ފުޓުބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ

މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ބްރަޔަންޓް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ދުވާ ޓުރެކް ސިންތެޓިކްކުރުން ނޮވެންބަރު 11 އަށް ނިންމަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އެކުވެނި ސަރަހައްދުގެ ދުވާ ޓުރެކް ސިންތެޓިކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނޮވެންބަރު 11 އަށް ނިންމައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމުގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން