ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
މެދުއިރުމަތި

ޤާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން ކިބައިން ބަދަލުހިފާނަން: އީރާން

އެމެރިކާއިން ދިން ޑްރޯނު ހަމަލައެއްގައި ޖެނެރަލް ޤާސިމް ސުލައިމާނީ ޝަހީދުކޮށްލުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ އެންމެން ކިބައިން ބަދަލު ހިފާނެ ކަމުގައި އީރާނުގެ ރިވޮލޫޝަނަރީ ގާޑުގެ ކޮމާންޑަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޗައިނާ
ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
އެފްރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
އޮސްޓްރޭލިއާ

ކްރައިސްޓްޗާޗުގައި މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ކްރައިސްޓްޗާޗުގެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ 51 މީހަކު ޤަތުލުކުރި މީހާ ޕެރޯލު ނުލިބޭ ގޮތަށް އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ނިއުޒިލޭންޑުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ލެޓިން އެމެރިކާ
ލެޓިން އެމެރިކާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް
އިގިރޭސި ވިލާތް
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ

ލަންކާގެ އައްސޭރީގެ އިރުމަތިން ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ރޯވެ އަލިފާން ނިއްވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

ލަންކާގެ އިތުރަތީ އައްސޭރިކައިރިން އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި 2 މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ އުފުލާ ޓޭންކަރެއްގައި ރޯވެ، އެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ރަޝިޔާއާއި އިންޑިޔާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓުތަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން