ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
މެދުއިރުމަތި
ޗައިނާ
ޗައިނާ

ކޮވިޑް-19ގެ ޢަލާމާތްތައް ނެތި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ޗައިނާއިން ހާމަކުރަނީ

ބަލީގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ފެނުމަކާ ނުލައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދުތައް ޗައިނާއިން ހާމަކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޗައިނާއިން ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދުތައް ހާމަކުރަމުންދިޔައީ ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަ ފަރާތްތައް އެކަނި ހިމަނައި...

އިތުރު ލިޔުން
ޔޫރަޕް
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
އެފްރިކާ
އޮސްޓްރޭލިއާ
އޮސްޓްރޭލިއާ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަލިފާންގަނޑުގެ ބިރުވެރި ވާހަކަ ނަންބަރުތަކުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ އެއް މައްސަލައަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، އަނދަމުން ގެންދާ އަލިފާނެވެ.

ލެޓިން އެމެރިކާ
ލެޓިން އެމެރިކާ

މެކްސިކޯ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 29 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

އުތުރު މެކްސިކޯގެ ހަސްފަތާލެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމުގައި އެސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ޑިޕާޓުމެންޓުން ބުނެފިއެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް މެކްސިކޯގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން
އިންޑިއާ
އިންޑިއާ
އިގިރޭސި ވިލާތް
އިގިރޭސި ވިލާތް
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ