ދުނިޔެ
މެދުއިރުމަތި
މެދުއިރުމަތި
ޗައިނާ
ޗައިނާ
ޔޫރަޕް
ޔޫރަޕް
އެފްރިކާ
އެފްރިކާ

މަޝްހޫރު އިސްލާމީ ދާޢީ ދީދާތުގެ ދަރިކަލުންނަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި

އިސްލާމީ ދާޢީންގެ ތެރެއިން ފާއިތުވި ސައްތައިގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ދާޢީ ކަމުގައިވާ އަޙްމަދު ދީދާތުގެ ދަރިކަލުން ޔޫސުފު އަޙްމަދު ދީދާތަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އޮސްޓްރޭލިއާ
އޮސްޓްރޭލިއާ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަލިފާންގަނޑުގެ ބިރުވެރި ވާހަކަ ނަންބަރުތަކުން

އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް މި ވަގުތު ކުރިމަތި ވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ އެއް މައްސަލައަކީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ، އަނދަމުން ގެންދާ އަލިފާނެވެ.

ލެޓިން އެމެރިކާ
ލެޓިން އެމެރިކާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
އޭޝިއާ
އޭޝިއާ
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން

ރަޝިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއިން އައު ބޮޑުވަޒީރަށް ރުހުން ދީފި

ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމު ހުސްވުމާ ގުޅިގެން ރަޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަޤާމަށް އެޤައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑިމިއަރް ޕުޓިން ހުށަހެޅުއްވި ނަން އެޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިންޑިއާ
އިންޑިއާ

އެސްސީއޯ ސަމިޓަށް އިންޑިޔާއިން އިމްރާން ޚާނަށް ދައުވަތު ދެނީ

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝަންހާއީ ކޯޕަރޭޝަން ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށް ދެއްވުމަށް އިންޑިޔާއިން ނިންމާފައިވާކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އިގިރޭސި ވިލާތް
އިގިރޭސި ވިލާތް

ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއިން އިނގިރޭސި އާންމު އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބޭއްވުނު އާންމު އިންތިހާބު އެ ޤައުމުގެ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ