މުނިފޫހިފިލުވުން
ހޮލީވުޑް
ހޮލީވުޑް

"ޝޫޓިން މާފިއާ": އިޓަލީގެ މާފިއާގެ ވާހަކަ ތަޞްވީރުތަކުގެ ދުލުން

ޝޫޓިން މާފިއާއަކީ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ފިލްމެކެވެ. މިފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ސިސިލީއަށް ނިސްބަތްވާ ފޮޓޯގްރާފަރު ލެޓިޝާ ބައްޓަޔާ (Letizia Battaglia ) ގެވާހަކައެވެ.

ވާހަކަ
ވާހަކަ

އޭނާއާއި ކަނޑު

އޭނާ އައްސޭރިއަށް ނުކުންނަނީ އާދަވެގެން އޭނާ އެދިމާލަށް ދާ ސަބަބަށެވެ. ހިތުގެ ފުނުން އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ، އެމީހެއްގެ ޞޫރަ ދެކިލުމަށް ދެލޯ އަބަދުމެ އާދޭސްކުރާ ލޯބިވެރިޔާއާ ބައްދަލުވެލާށެވެ. އެކަމަކު މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ތަފާތެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން