ލައިފް ސްޓައިލް
މީހުން
މީހުން

ފުލޫޓޯއަށް އެނަންދިނިމުގެ ޚިޔާލަކީ ކާކުގެ ޚިޔާލެއްކަން އެނގޭތަ؟

އިރުގެ ނިޒާމު ނުވަތަ ސޯލާ ސިސްޓަމުގައި ހިމެނޭ ގުރަހަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ގުރަހަ ކަމުގައި ހިމެނުނު، ފަހުން ގުރަހައެއް ނޫން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނު ޕުލޫޓޯއަށް އެނަން ދިނީ 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސިއްހަތު
ސިއްހަތު
ޓްރެވަލް
ޓްރެވަލް

މި ދުވަސްކޮޅު ކުވައިތުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގޮވާ ބަންގި ތަފާތީ ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟

ކުވައިތަކީ ގަލްފުގައި އޮންނަ ކުޑަކުޑަ ޢަރަބި އިސްލާމީ ޤައުމެކެވެ. ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ މިކުޑަ ޤައުމު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިހާރު އައިސްގެން އުޅެނީ ކުވައިތުގައި ބަންގި ގޮވާ ގޮތަށް ތަފާތެއް އައިސްގެން އުޅޭތީއެވެ. އެމަންޒަރާއި އަޑު ފެން...

އިތުރު ލިޔުން
ކާނާ
ކާނާ

ބަނބުކޭލުން ލިބޭ 5 ފައިދާއެއް!

ބަނބުކޭލަކީ ރާއްޖޭގެ ބިން ބޮޑު ބައެއް ރަށްރަށުގައި މީގެ ކުރިން ވަރަށް ގިނައިން ހައްދާ ގަހެކެވެ. މިހާރުވެސް ބަނބުކެޔޮ ގަސް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހުރެއެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ އާންމު ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން މީގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރި ބާވަތެކެވެ. އަދި މި...

އިތުރު ލިޔުން
އެހެނިހެން
އެހެނިހެން
ޓެކްނޮލޮޖީ
ޓެކްނޮލޮޖީ

ޖަޕާނުން "ސްމާޓު" މާސްކެއް އުފައްދައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ވަބާއާ ގުޅިގެން މޫނު ނިވާކުރުން ޢާންމުވުމާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޑޯނަޓް ރޮބޮޓިކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އިންޓަނެޓާ ގުޅައިލެވޭ "ސްމާޓު މާސްކެއް" އުފައްދައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ސައިންސް
ސައިންސް
ތާރީހް
ތާރީހް