އިންޑިއާ ސިފައިން 11 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި

އިބްރާހިމް އާދަމް 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 22:12
Flowers
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހަކު.

ކަޝްމީރުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބަޑި ޖަހައި 11 އަަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލައިފިއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓަކު ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާޒިރުކޮށް ޝަކުވާކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެެއް ކަޝްމީރުގެ ޕާކިސްތާނު ސަރަހައްދަށް ދިނީ 13 ސެޕްޓެމްބަރު ގައެވެ. 

ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހަމަލާގައި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވެފައިވާއިރު ކުޑަ ދެފިރިހެން ކުދިންނާއި 75 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި މިއަހަރު އެކަނިވެސް 18 މީހުން ޝަހީދުވެ 180 މީހުން ޒަހަމް ވެފައިވާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ގޯސް ވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަޝްމީރަށް ދީފައިވާ ހާއްސަ ހާލަތު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އުވާލައި އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓަކަށް ކަޝްމީރު ހެދުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތަށް ހެދުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަޝްމީރުގައި ކާފިއު ހިންގާ އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޓަނެޓުވެސް ކަނޑާލާ ކަޝްމީރުގެ މުސްލިމް ލީޑަރުންތައް އިންޑިއާ ސިފައިން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އަޙްމަދު އަލި ދީދީ
ދެންމަރާނީ ދިވެހި ކުދިން... އަތްޖަހަން ތިބޭ
ކިނބޫ
ދެން ކީއްހޭވީ ބުނާ މީހުން އޭރުންވެސް ބުނާނީ އެހެން. އިންސާނުން ކަމުގަވެސް ނުފުދޭހާ ދަށު ދަރަޖައިގެ މީހުން މިގައުމުގަ އެބައުޅޭ ވިއްޔަ.