ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން ދިއްލީގައި މަރުވެއްޖެ

އިބްރާހިމް އާދަމް 19 ނޮވެމްބަރު 2020 14:42
Flowers

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން ރެކޯޑު އަދަދަކަށް މީހުން އެއް ދުވަސްތެރޭގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިގޮތުން ބުދަ ދުވަހު އެ ސިޓީއިން 131 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މިހާތަނަށް ދިއްލީގައި ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން 7943 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު އެ ސިޓީއަށް ވަނީ ކޮވިޑު-19 ގެ ތިންވަނަ ރާޅެއް އަރާފައެވެ. 

އިންޑިއާގައި 4 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑު-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައިވަނީ ދިއްލީގައެވެ. އަދި މިހާރު އެ ސިޓީގައި ކޮވިޑު-19 ދަނީ ބާރަށް ފެތުރެމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދިއްލީ ލޮކްޑައުން ނުކުރުމަށް ދިއްލީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ސަތިޔަންދަރު ޖައިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލޮކްޑައުންގެ ބަދަލުގައި މާސްކު އެޅުމުންވެސް އެއްކަހަލަ ފައިދާތަކެއް ލިބޭކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އެހެނިހެން ސްޓޭޓްތަކުގައިވެސް އަދިވެސް ކޮވިޑު-19 ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު