އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ ރައީސް ސޯލިހް ޔަޤީންކޮށްދެއްވައިފި

ޖާއިޝް ތައުފީޤް 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 13:04
Flowers
ރައީސް ސޯލިހް އަދި މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޔަޤީންކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި އަހްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ ފައިންޕުޅު ދެކެފިންކަމަށާއި، އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ ރައީސް ޔަޤީންކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށެވެ. އަހްުމަދު ވިދާޅުވީ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ އިން ލިބި، ހިތަދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށި، ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރެވި ހަރުދަނާ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވިކަމަށެވެ.

މި ހުރިހާ ކަންކަމަކީވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކުރަންފަށާފައިވާ އަދި ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތެރޭގައިވެސް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހަރަދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ގެ ވެރިކަމަށް 2 އަހަރުވާން ކައިރިވިއިރު އަދި އެ ސިޓީގައި ތަރައްޤީގެ މާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ނުހިންގެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
އައުޓް
އިންޑިއާ އިން އަޅާ ބްރިޖް މަތީ ދަތުރު ކުރަން ހެޔޮނުވާނެއޭ އިންޑިއާ އިން އަޅާ ބްރިޖް ވެއްޓޭނީ ބޮލަށޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
ޙިސަން
ލޮލް.. ޔަޤީންކޮށްދީފި އެކަމަކު ވާކަމެއްހަރާން.. ހުރިހާކަމެއްވެސް އަގައިން...
ސަލީމް
ޗެކްމާރކް ގެ ދަރީގެ އެންބަސީ ވަޒީފާ ޔަގީންކޮށްދެއްވީ