މަޖިލީހުގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ޝިޔާމްއަށް ފަރުވާދެނީ!

މަރިޔަމް ލީނާ 2 ޖޫން 2020 04:10
Flowers
ފުރޮޅިލީ ގޮނޑިއެއްގައި ޝިޔާމް އޭޑީކޭއަށް ވައްދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަމުރަށް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމްއަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޝިޔާމް އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަގެންދެއެވެ.

މިވަގުތު ޝިޔާމް އޮންނެވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޝިޔާމް ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައި ޝިޔާމްގެ ހަށިކޮޅުގައި ފައިންނާއި އަތުން ތަޅާފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ސިޑިއެއްގެ މައްޗަށްވެސް ޝިޔާމް ވައްޓާލިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޝިޔާމް އަށް ހަމަލާ ދިން މަައްސަލަ ފުލުހަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ އެ މައްސަލަ ބަލަމުންނެވެ. 

ޤާނޫނު އަސާސީއަށް މިރޭ އެމްޑީޕީ އިން ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ، އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތައް މަޖިލީހުން ނެރުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ޢަފްލަ
މަޖިލީހުން މީހުން ނެރެން ޖެހެނީ އެމްޑީޕީ ގުންޑާއިންތަ؟ މިވަރުން ދަންޏާ އަހަރެމެންޖެހޭނީ މަޖިލިސް ރައީސާއި ނައިބުވެސް ދަމާފަ ނެރެން ދެވަނަ ފެބް 7 އަންނާނެ
ޑފގގފ
ކޯމާ އެއްގައެއްނޫން ތަ 😆
ބަބުރު ބަކުރު
ހަހަހާ. ބަކަރި ކޮށި ޑުރާމާ. މާދަން ތިބޭނެ ކޮފީ މޭޒުގަ އަތާ އަތް ޖޯޑުކޮށްގެން ތި ބައިގަނޑު. ތިޔަ ކުޅޭ ޑުރާމާ މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް އިގެޔޭ
އަހަންމަދު
މިޑްރާމާގެ ބަތަލަކީ ޝިޔާމުތަ؟ ނޫނީ އަންނިތަ؟ މިއީ މިގައުމަށް ޖެހިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ވަބާ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކައިގެން ޑްރާމާ ކުޅެނީ.