ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށީ އިރުޝާދުތަކަށް ކަމޭނުހިތާތީ: ރައީސް މައުމޫނު

ޙުސައިން އަފްޝަން 17 އޭޕްރީލު 2020 11:39
Flowers

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކޮށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށީ އިރުޝާދުތަކަށް ކިޔަމަންނުވާތީ ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ރައީސް މައުމޫނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފަށާފައިވަނީ އިރުޝާދުތަކަށް ކަމޭނުހިތުމުން ކަމުގައި ދަންނަވަން ޖެހެނީ ހިތާމައާއެކު ކަމުގައެވެ. 

އަދި އޭގެ އިތުރަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަލި ފެތުރެން ފަށާފައިވަނީ އަމިއްލަ އިހުމާލުން ކަމުގައެވެ. 

އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ ދެންވެސް ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އަދި ޖިސްމާނީ ދުރުހެލިކަން ބެހެއްޓުމަށްވެސް ރައީސް މައުމޫނުވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. 

މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 25 ފަރާތެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 5 މީހުންނަކީ މާލެއިން މިބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަން އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކުރީ 15 އޭޕްރީލުގައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ކުޑަ އަލީ
ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން ގަސްތުގައި ކުރިކަމެއް މީ ޖިންމާނަގަން ޖެހޭނީ އެމީހުން
ޙުން
ހަގީގަތަކީ ތިއީ.