ދީން
ހަބަރު
ހަބަރު

ޙައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވާން ފަށައިފި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިސްނަމާދަށްފަހު ހައްޖުވެރިން ޢަރަފާތު ފަރުބަދައަށް އަރައި އެބިމުގައި ޖަމާވުމަށް މިނާއިން ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަރަފާތުގައި ތިބުމަކީ ޙައްޖުގެ އެންމެ މަތިވެރި ރުކުނެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މާތްމީހަކު ވައްކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ދޫކޮށްލައެވެ.

"އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މާތްމީހަކު ވައްކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ދޫކޮށްލައެވެ." މިއީ ރަސްރަސްކަލުންނާއި ނުފޫޒުގަދަ ސިޔާސީ ވެރިން ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ މޮޓޯއެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުޅަނގާއި އިރުމަތީގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް

ޙައްޖު ގެ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

الله سبحانه وتعالى އެކަލާނގެ ނަބީއާ إبراهيم عليه السلام އަށް ގެފުޅު ބިނާކުރެއްވުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ގެފުޅު ބިނާކުރައްވައި ނިމިވަޑައިގަތުމުން ޙައްޖަށް އައުމަށް މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ޝަހުސިއްޔަތު
ޝަހުސިއްޔަތު

މަލިކާ ބަލްޤީސް – ދުރުވިސްނޭ ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް

މިއީ މަލިކާ ބަލްޤިސް އާއިބެހޭ ގޮތުން ޢަރަބި ބަހުގެ ލިއުންތެރިން ލިއުއްވާފައިވާ އެކިއެކި ވާހަކަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެވާހަކަތަކުގައި ހުރި ގާތްގަޑަކަށް އެއްވައްތަރެއްގެ ބައިތަކަށް އިއްތިފާގުވާ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚުލާޞާ ލިއުމެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން