ދީން
ހަބަރު
ހަބަރު

ކީރިތި ޤުރުއާނު ހިތުދަސްކުރި ހައަހަރުގެ ޔޫސުފަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ހިތްވަރު

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ހައަހަރުގެ ތުއްތު ޔޫސުފު ބިން މާޒިންއާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި ހިތްވަރުދެއްވައި، އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަމަށް ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކު ތަބީޢީގޮތުން ޤަބޫލުކުރާކަމުގެ ސައިންސީ ހެކި ހުރިކަން އެނގޭތަ؟

ސައިންސުގެ ނަޒަރުން ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީ ކަލަކުވޮޑިގެންވާކަމަށް ތަބީޢީގޮތުން ޤަބޫލުކުރާ ކުއްޖެއްކަމަށް އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީގެ ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް އޭނާގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ހުކުރު ހުތުބާ

ޤުރުއާނަކީ މުސްލިމުންގެ ހިތާއި، ފުރާނައާއި ޟަމީރުގެ ކާނާ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

މިއަދު ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މާތްﷲގެ ކަލާމްފުޅު ކަމުގައާއި، އެފޮތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު މެދުވެރިކުރައްވައި ހިދާޔަތުގެ މަގަށް މަގުދެއްކެވުމަށް މާތްﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތް ކަމުގައެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް

ދަރުމައާއި ބަރަކާތުގެ ޚަޒާނާ: ޢަރަފާތު ދުވަސް!

ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކާއި މަސްތަކާއި އަހަރުތައް ފާއިތުވަމުން ނިމެމުންދަނީ ހަލުއިކޮށެވެ. ދުވަހާއި ރެއާއި މަސްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ވަގުތަކީ، އިންސާނުން އެބައިމީހުންގެ އަޖަލުގެ ދަންފަޅި ހަމަކުރުމަށް ކުރާ ދަތުރުގައި މަޑުކޮށްލާ ގިމަތަތަކެކެވެ. އަދި...

ޝަހުސިއްޔަތު
ޝަހުސިއްޔަތު

ސުންނަތުގެ ނަޞްރުވެރިޔާ- 2

އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ހިނގާފައިވާ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން މިހުނާއަކީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ހެޔޮ ލަފާ ޢިލްމުވެރިންގެ ކެތްތެރިކަމާއި ޙައްޤުގައި ސާބިތުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. މިއީ އެމިޙުނާގައި އިމާމު އަޙްމަދު ދެއްކެވި ކެތްތެރިކަމުގެ ވ...