ދީން
ހަބަރު
ހަބަރު

ޒަކާތާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ލެކްޗާތަކެއް ޑރ.ޝަހީމު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ

އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ޒަކާތުގެ އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޢިލްމީ ލެކްޗާތަކެއް ފައްޓަވާނެކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލާ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އިޢުލާނުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރު ލިޔުން
ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް

މިއަދަކީ ބަދުރު ހަނގުރާމަ ހިނގި ދުވަސް!

ރަމަޟާން މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަކީ ބަދުރު ހަނގުރާމަ ހިނގިދުވަހެވެ. މިއީ މުސްލިމުންނަށް ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެެ. ބަދުރު ހަނގުރާމާގައި މުސްލިމުން ޤުރައިޝުންގެ ލަޝްކަރު ބަލިކުރިއެވެ. ބަދުރު ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން އެނގުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް...

އިތުރު ލިޔުން
ހުކުރު ހުތުބާ
ހުކުރު ހުތުބާ
ނަސޭހަތް
ނަސޭހަތް

ޢަދުލު އިންޞާފަކީ އެންމެންގެ ޙައްޤެއްކަން އެގެނީ ކިތައް މީހުންނަށް؟

ޢަދުލު އިންޞާފަކީ ވެރިކަމުގެ އަސާސެވެ. އެއީ އިންސާނީ އަސާސީ ހައްޤެކެވެ. ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ބޭނުމަކީ މީހާ ފަރުދީގޮތުން ދުޅަހެޔޮވުމެވެ. ޢާއިލީގޮތުން ބަދަހި ވުމެވެ.

ޝަހުސިއްޔަތު
ޝަހުސިއްޔަތު

މަލިކާ ބަލްޤީސް – ދުރުވިސްނޭ ވަރުގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް

މިއީ މަލިކާ ބަލްޤިސް އާއިބެހޭ ގޮތުން ޢަރަބި ބަހުގެ ލިއުންތެރިން ލިއުއްވާފައިވާ އެކިއެކި ވާހަކަތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެވާހަކަތަކުގައި ހުރި ގާތްގަޑަކަށް އެއްވައްތަރެއްގެ ބައިތަކަށް އިއްތިފާގުވާ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ޚުލާޞާ ލިއުމެކެވެ.

އިތުރު ލިޔުން