ބޯޓިން އެވާޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މަރިޔަމް ލީނާ 6 ނޮވެމްބަރު 2019 23:55
Flowers
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޓިން އެވާޑްސްގެ ތެރެއިން

މި އަހަރުގެ ބޯޓިން އެވާޑަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އެވާޑަކީ ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ (އެންބީއޭއެމް) އިން ދޭ އެވާޑެކެވެ. އެންބީއޭއެމް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި 5 ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން މި އެވާޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އަދި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން www.boatingawards.mv އިން އޮންލައިކޮށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު [email protected] އަށް ފޮނުއްުވުމުންވެސް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

މި އެވާޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ. މި އެވާޑު ދޭނީ މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަކުން ދޭ 70 އިންސައްތަ މާކްސް އާއި، އޮންލައިން އަދި އެސްއެމްއެސް ވޯޓުން ލިބޭ 30 މާކްސްއަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި އަހަރުގެ އެވާޑު 29 ކެޓެގަރީއަކުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މި އެވާޑު ދިނުމުގެ ގާލާ ނައިޓް އޮންނާނީ 19 ޑިސެމްބަރު ގަައި ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވާޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށެވެ. މި އެވާޑަކީ ބޯޓިން ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން 2014 އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެމުން އަންނަ އެވާޑެކެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު