ޓީޓީއެމް ފެއާ މިފަހަރު ވާޗުއަލްކޮށް

އާމިނަތު ޝަމާ އަބްދުﷲ 19 ނޮވެމްބަރު 2020 16:23
Flowers

ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއެމް) ވާޗުއަލްކޮށް މިމަހު ބާއްވަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފެށި  އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ފެއާއެވެ. 

މިފަހަރުގެ ފެއާގައި 150 ރިސޯޓާއި 30 ގައުމެއްގެ 200 ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ. މިއަހަރުގެ ފެއާ އޮންނާނީ މިމަހުގެ 25 އަދި 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

މިއަހަރުގެ ފެއާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. މީގެއިތުރުން މަޓީގެ ސެކްޓެރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ނަޒީރު އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު އަދި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރުވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

މިއީ ޓީޓީއެމް ފެއާ ބާއްވާ ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު