Wednesday 29th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން

ޝިފްޒާން އަހްމަދު

އެޑިޓަރު

1812 ލިޔުން

މިސްރުގެ އަލްއަޒުހަރު ޔުނިވަސިޓީން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވި ޝިފްޒާން އަހްމަދަކީ "ދިޔަރެސް" ގެ އެއް މުއައްސިސެވެ. ލިޔުންތެރިކަމާއި އަދަބީ މަސައްކަތްތައް ޝިފްޒާން ކުރައްވާތާ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ޝިފްޒާނަކީ އިޤުތިޞާދީ، ސިޔާސީ އަދި ފިކުރީ ދާއިރާތަކުން ލިޔުންތައް ލިޔުއްވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ.