Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިޒްރޭލު

ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ ބޮޑުއެއްވުމެއް އިޒްރޭލަގައި ބާއްވައިފި

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާ އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެއްޖެއެވެ.

އެ އެއްވުމަކީ ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ފެށިފަހުން އިސްރާއީލުގެ އާންމުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ. އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށް ތެލް އަވީވްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިން ގޮވައިލައިފައި ވަނީ އިސްރާއީލުގެ އިންތިހާބު އަލުން ބާއްވައި ހިފަހައްޓަފައިވާ ރަހީނުން މިނިވަންކުރުމަށެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ "ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާ" ، "ކުށްވެރި މިނިސްޓަރު" ފަދަ ލިޔުންތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތައް ހިފައިގެން މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހުފްޝީ އިސްރާއީލުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމުގައި 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ މުހާތަބުކޮށް ދިން ތަގުރީރުގައި އިސްރާއީލުގެ ޑޮމެސްޓިކް ޝިން ބެޓް ސެކިއުރިޓީ އެޖެންސީގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޔޫވަލް ޑިސްކިން ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ އަކީ އެ ގައުމުގައި މިހާތަނަށް ވެރިކަންކުރި އެންމެ ނުބައި ވެރިޔާ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ވަޒީރު އިޓަމާ ބެން ގްވީރާއި ކަނާތު ފިޔައިގެ އެހެން އަލްޓްރާ ނޭޝަނަލިސްޓުން ހިމެނޭ ކަނާތުފިޔައިގެ އިއްތިހާދުން ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ދިގުކޮށް، އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރަހީނުން ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލައިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެ އިއްތިހާދާ ދެކޮޅަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ