Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުން ޖެއްސުމަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު އެކަކުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުން ޖެއްސުމަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ފަތިހު ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 ގެ ފިލިގަސްމަގުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިގެން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުމުން އެ ސަރަހައްދަށް ފުލުހުން ދިއުމާއެކު ދެ މީހަކު އެ ހިސާބުގައި އޮތްް ކާރަކަށް އަރައި ފިލަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ފުލުހަކު ވަނީ އެ ކާރު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ގައިގައި ކާރުން ޖެއްސުމަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ އެކަކެވެ.

މި މައްސަލާގައި އޭނާ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ވަނީ 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ދެވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ފަހުން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އޭނާ 10 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ