Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

ހއ. އަތޮޅުން ބ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ހއ. އަތޮޅުން ބ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން މިއަދު ހއ. އަތޮޅުން ބ. އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ، 13:30 އިން 19:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވާ އަތޮޅުތައް

  • ހއ. އަތޮޅު
  • ހދ. އަތޮޅު
  • ށ. އަތޮޅު
  • ނ. އަތޮޅު
  • ރ. އަތޮޅު
  • ޅ. އަތޮޅު
  • ބ. އަތޮޅު

ޖުމްލަ 7 އަތޮޅެއް ހިމެނޭހެން މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ސަމާލުގައި، އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިވަގުތުގައި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ