Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބޮޑީ ބިލްޑިން

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަން މެޑަލް އަޒްނީން މިލްކުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ބޮޑީ ބިލްޑަރުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ އަޒްނީން ރަޝާދު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަން މެޑަލް ވިދިވިދިގެން 3 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށް ރިކޯޑެއް ހަދައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ 14 ވަނަ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަން މެޑަލް އަޒްނީން ވިދިވިދިގެން 3 ފަހަރު ހޯދުމުން މި ކާމިޔާބީ ވެފައިވަނީ މި ފެންވަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގެ ރަން މެޑަލް ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓަކު ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަޒްނީންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 7 އެތުލީޓަކުވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

  • ޝާލު އިބްރާހިމް : 60 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީއިން 2 ވަނަ
  • ޝާހީން އިބްރާހިމް : 55 ކިލޯގެ ކެޓަގަރީއިން 2 ވަނަ
  • ހުސެއިން ރިޔާޒް : 160 ސެންޓްމީޓަރު އެތުލެޓިކް ފިޒީކް ކެޓަގަރީއިން 2 ވަނަ
  • ފަތުހުﷲ މުހައްމަދު : 167 ސެންޓްމީޓަރު ކެޓަގަރީއިން 1 ވަނަ
  • މަހުމޫދު ޒިޔާދު : 167 ސެންޓްމީޓަރު ކެޓަގަރީއިން 2 ވަނަ
  • އަބްދުﷲ އަހުސަން : 175 ސެންޓްމީޓަރު އެތުލެޓިކް ފިޒީކް ކެޓަގަރީއިން 1 ވަނަ
  • އިބްރާހިމް ނަބީލް : 175 ސެންޓްމީޓަރު އެތުލެޓިކް ފިޒީކް ކެޓަގަރީއިން 2 ވަނަ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑީ ބިލްޑިންގުގެ އުހުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ދެމިހުރި އަޒްނީން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ 170 ސެންޓްމީޓަރު ސްޕޯޓްސް ފިޒީކް ކެޓަގަރީގައެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބޮޑެތި ވަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަޒްނީން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މުބާރާތްތަކުންވެސް ރަން ވަނަތަކެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމުވެސް އަޒްނީން ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ރާފިއުއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ