Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފަރަންސޭސިވިލާތް

ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ފަރަންސޭސި ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާ މެދު އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ފަރަންސޭސި ރައީސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން ވަނީ ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ހުށަހެޅުއްވި "ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައަށް" ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
"ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ. ދެމެހެއްޓެނިވި ސުލްހައަކަށް އެމެރިކާއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން، އެންމެންގެ ސުލްހައާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ސަރަހައްދުގެ ބައިވެރިންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ފަދައިން، އަރަބި، ހިބްރޫ އަދި އިނގިރޭސިންނާއެކުވެސް ރައްކާތެރިކަން އޮތުން ބޭނުން" އެކްސްގައި މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ.
ބައިޑަން މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހަމާސް އަށް ތިން މަރުހަލާއެއްގެ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅައި، ވަށާލާފައިވާ ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ޣައްޒާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށެވެ.
އެމެރިކާގެ ރައީސް ވަނީ ހަމާސްގެ ކިބައިން އެ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެ ޕްލޭނާ ދެކޮޅު އޭނާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ޕްރެޝަރު ހުއްޓުވުމަށެވެ.
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާއެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1200 އެއްހާ މީހުން މަރައިލުމުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް އަށް މަސް ކުރިން އިސްރާއީލުން ހަމަލާދޭން ފެށި ފަހުން ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 36،400 މީހުން ވަނީ ޝަހީދުވެފަ އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި 82،400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނެ އެވެ.
ޣައްޒާގެ ބޮޑު ބައެއް ހަލާކުވެފައިވާއިރު، ޣައްޒާވަނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ.
ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ޖަރީމާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު، އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ހުކުމުގައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހަނގުރާމައިން ހިމާޔަތް ހޯދާފައިވާ ރަފާގައި ތެލް އަވީވް އިން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ