Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

ފަތުރުވެރިންތަކެށް ތުލުސްދޫއަށް ބޭލި ކުއްތާއެއް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ބޭރުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިންތަކެށް ތުލުސްދޫއަށް ބޭލި ކުއްތާއެއް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ބޭރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މީޑިއާއަށް ހިއްސާކުރި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހިންމަފުށި ބޭރުގައި އޮތް ޔޮޓެއްގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ގެންގުޅުނު ކުއްތާއެއް ތުލުސްދޫއަށް ބޭލިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިގެން ފުލުހުން އެޓެންޑުވެފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެ ކުއްތާ މިހާރު ވަނީ އަނބުރާ ޔޮޓަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަދި އެއީ ހުއްދަ ލިބިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކުއްތާއެއްކަން މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން އެނގިފައިވާކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ