Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

ދަރުބާރުގެ ކައިރިން ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކަށް ފަރުވާދެނީ

މާލޭގައި ދަރުބާރުގެ ކައިރިން ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑޭންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކަށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މީޑިއާއަށް ބުނީ ދަރުބާރުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓު ކައިރިން ދެ ސައިކަލް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް މިއަދު 6:45 ހާއިރު ފުލުހަށް ރިޕޮޓުކޯށްފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެތަނުން އެއް ސައިކަލް ދުއްވި މީހާއަށް އަނިޔާވެގެން އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުންދާކަމަށާއި އެއީ 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ