Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް

ނޫރައިންއާ ގުޅުވައިގެން ޗެނަލް13 އިން ފަތުރަނީ ރޯބުހުތާނު ދޮގެއް: ފައިސަލް

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ނޫރުއައިން މުހައްމަދު އަލީ ޖަނާހުއާ ގުޅުވައިގެން ޗެނަލް 13 އިން ފަތުރަމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައިސަލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރްސީން ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ބޭރުގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ނޫރައިން ނުގެންދިއުމަށް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް އަންގަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ޗެނަލް 13 އިން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރަކާއި ގުޅިގެންވެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއީ ޗެނަލް13 ގައި ލިޔެފައިވާ ރޯބުހުތާނު ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށާއި އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކިޔަސް މިނިސްޓަރު ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

"ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއިމެދު އޮތީ ވަރަށް އެކުވެރި ބަދަހި ގުޅުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އަތުގުޅާލައިގެން މިތިބީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ތަސައްވަރުގައިވާ އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް މި ސިނާއަތަށް ގެނެސްދިނުމަށް." މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އައިޓީބީ ޗައިނާ ފެއާގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގައިވެސް ނޫރައިން ބައިވެރިވާނެކަމަށާއި އިންތިޒާމްކޮށް ރޭވިގެން އެ ސިނާއަތުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަނބަލުންނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން އެފަދަ ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރައިގެން އެކަނބަލުންގެ އަޒުމް ބަލިކަށި ނުކުރެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޭނާއަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ