Monday 24th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ފަރަންސޭސިވިލާތް

ޢުމުރާއަށް ފައިމަގުގައި ދިޔަ ފްރާންސް މީހަކު 13 ގައުމެއް ހުރަސްކޮށް މައްކާއަށް

ޢުމުރާއަށް ފައިމަގުގައި ދިޔަ ފްރާންސް މީހަކު 13 ގައުމެއް ހުރަސްކޮށް 8 މަސްދުވަހުގެ ދިގުދަތުރަކަށް ފަހު މައްކާއަށް އަރައިފިއެވެ.
ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ދަތުރުވެރިޔާ މުހައްމަދު ބުލަބިއާ، އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް 13 ގައުމެއްގެ ތެރެއިން ލައިފައި ފައިމަގުގައި ދަތުރުކޮށް މައްކާއަށް އެރުމަށް 8 މަސް ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ބުނެއެވެ.
ބުދަ ދުވަހު މަދީނާއަށް އެރުނުތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެސްޕީއޭއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބައުލަބިއާރު ބުނީ 8،000 ކިލޯމީޓަރުގެ މި ހިނގާލުމަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން ތަމްރީނު ކުރި ކަމަށެވެ.
އޮގަސްޓް 27، 2023 ގައި ޕެރިހުން ފެށި ދަތުރުގައި އޭނާ ވަނީ ސްވިޒަލޭންޑް، އިޓަލީ، ސްލޮވޭނިއާ، ކްރޮއޭޝިއާ، ބޮސްނިއާ، މޮންޓެނީގްރޯ، އަލްބޭނިއާ، މެސެޑޯނިއާ، ގްރީސް، ތުރުކިއޭ އަދި އުރުދުން މަގުން ފައިމަގުގައި ދަތުރުކޮށް، އެންމެ ފަހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އަރާފައެވެ.
ހަމައެކަނި މެޕަކާއި ޒަރޫރީ ސާމާނު ހިމެނޭ އެންމެ ކޮތަޅަކާއި 25 ކިލޯގެ ޓެންޓަކާއެކު ބުލަބިއާރު ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ބުނީ ރޭގަނޑުގެ ބޮޑުބައި ހޭދަކުރަނީ މަގުމަތީގައި ހުންނަ މިސްކިތްތަކުގައި ނުވަތަ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ދީލަތި ނުދަންނަ މީހުންނާއެކު އެމީހުންގެ ގޭގޭގައި ކަމަށެވެ.
ބައުލަބިއާރު ބުނީ އެ ދަތުރުގެ އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކީ މޫސުން ކަމަށެވެ.
"ހޫނު މޫސުމުގައި ފުރައިގެން ގޮސް ބަހާރު މޫސުމަށް އައީ، ފިނި މޫސުމާއި ފިނިމޫސުމުގެ ތެރޭގައި، ތޫފާންތަކާއި ގުގުރުމުގެ ސަބަބުން ކެތްކުރަމުން، ދަތުރުގެ އެއް މަރުހަލާއެއްގައި ގްރީސް ބޯޑަރުގައި އުފެދުނު ސްނޯ ތޫފާނެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުގެ ދަތުރު ހަފުތާއަކަށް ލަސްވީ،" އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.
އެއީ ކުޑައިރުއްސުރެ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް، ފައިމަގުގައި މައްކާއަށް އައުމަށް އަޅުގަނޑު އަޒުމު ކަނޑައެޅިން،" ބައުލަބިއާރު ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސި (އެސްޕީއޭ)އަށް ކިޔައިދިނެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ