Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ބެޑްމިންޓަން

20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ބީއޭއެމްއަށް ފުރުސަތުދީފި

20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)ގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަން އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ފުރުސަތުދީފިއެވެ.

ބީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު މީގެ ކުރިން އޮތީ މަޑުޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން, އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ އިންތިހާބު މަޑުޖެހިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ބެޑްމިންޓަންގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ އެތައް ފަރާތަކުން ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ބީއޭއެމްގެ އިންތިހާބު 20 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ބީއޭއެމްއަށް އަންގާފައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން, ބީއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވުމަށް ކޮމިޝަން އޮފް ސްޕޯޓްސްއިން ބީއޭއެމްއަށް މީގެ ކުރިން އަންގާފައިވެއެވެ.

ބީއޭއެމް އިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އިންތިހާބެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ބީއޭއެމްގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު ބޭއްވޭގޮތް ނުވެފައިވަނީ، އެފަދަ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތުމުންކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ހަމައެފަދައިން, ބީއޭއެމްގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދާއި ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާތީ އެ އިންތިހާބު މަޑުޖައްސައިލުމަށްވެސް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަންގާފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ