Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އޫރިދޫ

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކުރަނީ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސް ކުންފުނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ޕާޓްނާޝިޕާއެކު ރަސްމީކޮށް އުރީދޫއިން ޓިކްޓޮކަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ރޭ އުރީދޫ ހެޑް ކުއާޓަރުގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްތައް އިހްތިޔާރުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ ޓިކްޓޮކަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށާއި ރޭ ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އުރީދޫ ޓިކްޓޮކް ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން އުރީދޫ ނެޓްވޯކުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރަށް އަވަސް ސްޕީޑުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުމާއި ސްޓްރީމް ކުރުމާއި ޝެއާކުރުމުގެ އިތުރުން ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމުގައި އިތުރު ފަސޭހަތައް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ