Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކުޅިވަރު

ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ކުރޭޝް މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ބްރޯންޒް މެޑަލް

"ފަސްޓް ސައުތް އޭޝިއަން ކުރޭޝް ޓޯނަމަންޓް"ގެ ބްރޯންޒް މެޑަލް ރާއްޖެއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 19 އިން 21 އަށް އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ސައުތް އޭޝިއަން ކުރޭޝް މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އަހުމަދު ފާލިލް ވަނީ ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. ފާލިލް މި މުބާރާތުން ލޯމެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ވެއިޓް 66 ކެޓަގަރީންނެވެ.

ކުރޭޝް އަކީ މާޝަލް އާޓްސް ގެ ޖޫޑޯ ކަހަލަ ސިންގަލް ކޮމްޕެޓް ކުޅިވަރެކެވެ. ކުރޭޝް ގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވައްޓާލެވޭ މީހަކު މޮޅުވާއިރު މި ކުޅިވަރަކީ އުޒްބަކިސްތާނުން އުފަންވެފައިވާ ކުޅިވަރެކެވެ. މި ކުޅިވަރަކަށް 3500 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައިވެސް މި ކުޅިވަރު ދަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ކުރޭޝް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އަދި ކުރޭޝް ކޮމިއުނީ އޮފް މޯލްޑީވެސް ގެ ނަމުގައި އެސޯސިއޭޝަން ވެސް ވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައެވެ.

ސައުތް އޭޝިއާގައި މަގުބޫލު ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުރޭޝް ގެ ސައުތް އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސް ގައުމަކުން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުގައި ދެން ބައިވެރި ވެފައިވަނީ ބަނގުލަދޭސް އާއި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ނޭޕާލް އަދި ސްރީލަންކާ އާއި ރާއްޖެއެވެ.

ފުރަތަމަ ސައުތް އޭޝިއަން ކުރޭޝް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ވެއިޓް 66 ކެޓަގަރީއިން ލޯ މެޑަލް ރާއްޖެއިން ހޯދާފައިވާއިރު ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ނޭޕާލް އިންނެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ރަންމެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ