Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚަބަރު

އުކުޅަހާއި ތުރާކުނުގެ އިހުތިޞާސަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އުކުޅަހާއި ތުރާކުނުގެ އިހުތިޞާސަށް ގެ ތެރެއަށް ބައެއް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އުކުޅަހުގެ އިހުތިޞާސުގެ ތެރެއަށް ގަލަގިލި ފަޅު އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު ހއ. ތުރާކުނުގެ އިހުތިޞާސުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވަނީ (ވަނގާރު) ފަޅުރަށެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ނެރުއްވި ހާއްސަ ގަރަރާކުން މިގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އެ ދެ ގަރާރު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ.

އުކުޅަހުގެ ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގަލަގިލި އުކުޅަހުގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމަނައިދިނުމަށް އެ ރަށުގެ ކައުސިންލުން 2021 ގައި އެދިފައިވެއެވެ. ނިމުނު އަހަރުގައި ތުރާކުނު ކައުންސިލް އިހުތިޞާސް ގެ ތެރޭގައި ވަނގާރު ހިމަނައިދޭނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ