Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖީ ސާވިސް (މެޓް އޮފީހުން)ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރީނދޫ ސަމާލު ނެރެފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން މިއަދު އެކްސްއަށް ޕޯސްޓުކޮށް ބުނެފައިވަނީ، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ. އަތޮޅު ދެމެދުގައި ހުރި ރަށްތަކަށް ރީންދޫ އެލާޓު ނެރެފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި އެލާޓަކި މިއަދުގެ ހަވީރު 16:15 އިން ރޭގަނޑު 20:15އަށް ނެރެފައިވާ އެލާޓެއްކަމަށް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފައިވާ އަތޮޅުތަށް
 • ހއ. އަތޮޅޫ
 • ށ. އަތޮޅޫ
 • ހދ. އަތޮޅޫ
 • ނ. އަތޮޅޫ
 • ރ. އަތޮޅޫ
 • ޅ. އަތޮޅޫ
 • ބ. އަތޮޅޫ
 • ކ. އަތޮޅޫ
 • އއ. އަތޮޅޫ
 • ފ. އަތޮޅޫ
 • ވ. އަތޮޅޫ
 • ފ. އަތޮޅޫ

އަދި މީގެ އިތުރުން، ހއ. އަތޮޅާއި ފ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ އިތުރުން ގުގުރާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ