Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވާނެ ، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ: މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެތީ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ހުދުސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ އަތޮޅާއި ހަމައަށެވެ. މި އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން ހަވީރު 4:00 އަށެވެ.

އެއިދާރާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ށް އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެއެވެ. އަދި ބައެއް ރަށް ތަކަށްށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރުން އެކަށީގެންވާއިރު ވައިޖެހޭނީ ހުޅަނގުދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަކުރި ނަމަވެސް ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށާއި ރާޅު އުސްމިނުގައި 2 ނުވަތަ 4 ފޫޓު ހުންނާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ވުމާއެކު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވެސް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ