Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކުޅިވަރު

އެޓަލާންޓާ އަތުން ބަލިވެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލަށް މާޔޫސްކަން

ޔާގެން ކްލޮޕްގެ ފަހު ސީޒަނުގައި ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް އަމާޒުހިފި ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި، އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ހީކުރިގޮތާ ހިލާފަށް އެޓަލާންޓާ އަތުން ބަލިވުމުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ލިވަޕޫލުން ކުރަން އޮތް މަސައްކަތް ވަނީ ދެގުނަ ވެފަ އެވެ. އެޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ދެން ލިބޭނީ އެޓަލާންޓާގެ ދަނޑުގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ މެޗުން ހަތަރު ގޯލުގެ ތަފާތެއް ނެރެގެންނެވެ.


ލިވަޕޫލް ވަނީ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މީގެކުރިން ތިން ގޯލު ފަހަތުގައި އޮވެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާ ހަތަރު ގޯލުން ބަލިކޮށްފަ އެވެ.


ރޭގެ މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދަށް ކުޅުމެކެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު އެޓަލާންޓާ އިން ނިންމާލީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެޓީމުން އިތުރު ދެ ގޯލު ޖެހި އެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ގޯލު ޖިއަންލޫކާ ސެމޭކާ ޖެހިއިރު އަނެއް ގޯލު ޖެހީ މާރިއޯ ޕަސަލިޗް އެވެ.


އެޓަލާންޓާ އިން ލީޑު ނެގުމުން ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކްލޮޕް ވަނީ މުހައްމަދު ސަލާހް ވެސް ކުޅެން އަރުވާފަ އެވެ. މެޗުގައި ސަލާހް ޖެހި ގޯލެއް ވީއޭއާރުގެ އެހީގައި ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ.


ލިވަޕޫލް ރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން 5-2 އިންނެވެ. އޭގެފަހުން އެޓީމުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނަތީޖާތައް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ.


ރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ބަޔާން ލެވަކޫސަން ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 0-2 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އެ މޮޅާ އެކު ލެވަކޫސަން އަންނަނީ ސީޒަނުގައި އަދިވެސް ބަލިނުވެ ހިފަހައްޓަމުންނެވެ.


އޭސީ މިލާން ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޯމާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެފަ އެވެ. ބެންފީކާ ވަނީ މާސޭ 1-2 އިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ.


ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް ކުޅޭނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ