Sunday 21st Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޫދަށް ގެއްލުން

17 އަހަރު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ތ. ވިލުފުށީ ކައިރީ ފަޅު ރަަށަކަށް ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅުނު ކުޑަކުއްޖަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ގޮސްގެން އުޅުނު ކުއްޖާ ގެނބިގެން ވިލުފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިޔައީ މެންދުރު 12:45 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ