Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިންޑިއާ

ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު މޯދީއަށް ފާޑުވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއާ ނޭޕާލާ ގުޅުމެއްނެތް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ހަރުކަށި ކޮށް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ފާޑުވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއެއް ވައިރަލްވެފައިވާއިރު، އެއީ ނޭޕާލާ ގުޅުމެއް ނެތް ވީޑިއޯއެއް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލްވެ އާންމުވެފައިވާއިރު، އެ ވީޑީއޯއިން ފެންނަނީ ނޭޕާލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ފަތުރާފައެވެ. ނަމަވެސް ފެކްޓް ޗެކަރުން ވަނީ އެ ފުޓޭޖުން ހަގީގަތުގައި ފެންނަނީ އިންޑިއާގެ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ވަޒީރަކު 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސެޝަނެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވާ މަންޒަރެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.
މި ވީޑިއޯ ދައުރުކުރަމުންދާ އޮޅުވާލާފައިވާ ޕޯސްޓުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ އެހީއާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގާއި ޑިމޮނިޓައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ ފަދަ ތަފާތު ކަންކަމުގައި މޯދީއަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މަންޒަރުގައި އެ ފެންނަނީ ނޭޕާލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ކަމަށެވެ.
"ކާމިޔާބު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީޖީ އަށް ނޭޕާލުގައި ވެސް މިހާރު ދަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން،" ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔެފައިވެއެވެ.
ނަމަވެސް ބޫމް ލައިވްގެ ސައިންސްވެރިން ވަނީ އެ ވީޑިއޯގައި ވާހަދައްކާ މީހަކީ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ ހޯޓިކަލްޗާ މިނިސްޓަރު ޖަގަތު ސިންގް ނެގީ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ލައިވް ޓައިމްސް ޓީވީ ހިމާޗަލް ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ މި ވީޑިއޯއަކީ 17 މާޗް 2021 ގައި ސްޓޭޓް އެސެމްބްލީގެ މަރުހަލާގެ ފުޓޭޖްތަކާ އެއްގޮތް ވީޑިއޯއެކެވެ.
ވައިރަލްވެފައިވާ މި ކްލިޕްގައި ނޭގީ ވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުކުރުން ފަދަ މޯދީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚަރަދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެއް ފަހަރަކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، ނޭޕާލްގެ ދަޢުވާ ފުނޑުފުނޑުކޮށްލި މުހިންމު އިޝާރާތެއް ދެއްވިއެވެ.
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގެ އަސްލު އެސެމްބްލީ ސެޝަން ބޭއްވި އިރު ވެސް މޯދީއަށް ފާޑުކިޔާ އެ ވީޑިއޯ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
އެ ވީޑިއޯއަކީ އޮޅުވާލައިގެން ނޭޕާލް އެޓްރިބިއުޝަން ގެނައުމަކީ އިންޑިއާއިން ބޭރުން އަންނަ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް ފެކްޓް ޗެކްތަކުން އެނގުނު ގޮތުގައި މިއީ ފުޓޭޖްގެ އަސްލާއި ކޮންޓެކްޓް ބެލުންތެރިންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ނުބައި ނިޔަތެއްގައި ކުރިކަމެއްކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.
އިންޑިޔާގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ވަރުގަދަވަމުން އަންނައިރު، ހަގީގަތާ ހިލާފު އިތުރު ވީޑިއޯ ޕޯސްޓުތަކާއި ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ވައިރަލް ކޮންޓެންޓް ވެރިފައި ކުރުމުގައި ވޯޓުލާ މީހުން ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ