Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީއިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ފިނި ތަރުހީބެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީއިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މިރޭ ބްރިޖް ޕްލެޓްފޯމް ވިއުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ނަމަވެސް އެޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ 100 އާއި 150 އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ މީހުންނެނެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގަތުމަށްފަހުއެވެ. ނަމަވެސް ދައުރު ނިމުނުއިރު ވީ އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް އަޑޫ ރައްތިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވައުދު ތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް ޕައުންޑް ވެއްދުމާއި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރ ޕޯޓުން ދުނިޔޭގެ ފަސް މަންޒިލަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމާއި 800 އެނދުގެ ޓޫރިޒަމް އައްޑޫއަށް ގެނައުން ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމަށް ނާކާމިޔާބު ކުރިމަތިވީ އެންމެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ އެކިރަށް ރަށަށް ވެވަޑައިގެން ވައުދުފުޅުތައް ނުފުއްދެވުން ކަމަށް ސިޔާސީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ