Friday 14th Jun 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެމްއެމްއޭ

ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މި އަހަރު އިތުރު ވާނެ: އެމްއެމްއޭ

މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ)އިން ރާއްޖޭގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު އިމާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމާދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ އާ ގުޅޭގޮތުން އެމްއެމްއޭގެ އިސްބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރުމުން މެންބަރަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ގަންނަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން 25 ޕަސަންޓަށް ޑޮލަރު ދޫކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ނަމަވެސް، މި ފަހުން އެ އަދަދު ދަށްކޮށްފައިވަނީ ބޭންކުތަކަށް އެމްއެމްއޭއިން ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުމުންތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިމާދު ވިދާޅުވީ ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދު ނޫނީ އެމްއެމްއޭގެ އިންޓަވެންޝަން މަދުކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.
އެގޮތުން އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެވޭކަމަށާއި އެއީ ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ގެނެވިގެން އުޅޭ ބަދަލުތަކެއް ވެދާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
އިމާދު ވިދާޅުވީ އެމްއެމްއޭ އިން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ އަދަދު 2023 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ 2024 ވަނަ އަހަރު ދޫކުރާ އަދަދު އިތުރު ވާނެކަމަށެވެ.
އެކަމާ ގުޅުވައި އެހެން މެންބަރަކު ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރު އިދްހާމް ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 260 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށާއި މި އަހަރު އެ އަދަދު 314 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ