Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ބީއޭއެމްގެ ރައީސްއާ ގުޅުންހުރި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގައި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)ގެ ރައީސްއާ ގުޅުންހުރި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން މިއަދު މައުލޫމާތުދިން ގޮތުން، ބީއޭއެމްގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު (މޫސަ)ގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

އެގޮތުން، ބީއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަށް ފައިދާކުރުވުމަށް ބައެއް އަމަލުތަށް ބީއޭއެމް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައިވާކަމަށް އޭސީސީއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބީއޭއެމް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް އޭސީސީއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއާ ގުޅުގެން މިރޭ އޭސީސީއިން ބުނެފައިވަނީ، ބީއޭއެމްގެ ރައީސް މޫސައާއި ގުޅުންހުރި ތަންތަނަށް ވަނުމަށް ކޯޓުއަމުރެއް ހޯދައި އެ ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެތަނުން މައްސަލާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ނުވާކަމަށް އޭސީސީއިން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ބީއޭއެމްގެ އިނތިހާބާއި ގުޅިގެން އޭސީސީއިން ފެށި ތަހުގީގުގެ ކުރިއެރުމާއި ބެހޭގޮތުން އޭސީސީއިން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ތަހުގީގުގައި ހިމެނޭ މޫސައަކީ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާއަށްވީއިރު އޭނާއަކީ ބީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި 8 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ