Thursday 25th Jul 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޗައިނާ ރާއްޖެ ގުޅުން

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ އެހީގެ ތަކެތި ދިނުމަށް އެއްބަސްވު،ެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޣައްސާން މައުމޫން އެވެ. ޗައިނާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެގައުމުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ އަޖޯންގުބައުކުއާންއެވެ.

ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އެހީގެ ތަކެތި ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އެެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ނުދެއްވައެވެ.

ދާދި ފަހުން ޗައިނާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ