Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާ

އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ފެށޭ ގަޑި އަވަސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ


އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ފެށޭ ގަޑި އަވަސްކުރުމާމެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

'އީދު ނަމާދު ޖަމާއަތް ފެށޭ ގަޑި އަވަސްކުރުމާމެދު މިދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން.'' ޕޯސްޓުގައި ލިޔުއްވާފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ އީދު ނަމާދު ފެށޭ ގަޑި މިހާރު ލަސްވުމުން އާންމުންގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ފަށަނީ 7:30 ގައެވެ.

މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަނީ މިހާރު ފަށާ ވަގުތަށްވުރެ 30 މިނެޓު އަވަސްކުރެވޭތޯ ކަމަށެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ