Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ފްލެޓް ޓަވަރެއްގައި ރޯވެ 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ނަންޖިން ސިޓީގެ ފްލެޓް ޓަވަރެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 15 މީހަކު މަރުވެ، އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ހިމެނޭ މި ޓަވަރަކީ އިރުމަތީ ޗައިނާގެ ނަންޖިން ސިޓީގެ އިމާރާތެކެވެ. ޓަވަރުގެ އެންމެ ތިރީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ޓަވަރުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރި މިހާތަނަށް 15 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަން ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވެ އެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ. އެ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު އެކެއްގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ޓަވަރުގައި ރޯވި ހާފިސާއާ ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި 130 ފަޔަފައިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވ އެވެ. އަދި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ އިރު، މި ހާދިސާ ހިނގި ސަބަބެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޓަވަރުގެ ތިރީގައި އަލިފާން ތަނަކީ އިލެކްޓްރިކް ސައިކަލްތަކެއް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނެއްކަމުން ރޯވާން ދިމާވީ އެ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި ހާދިސާ މިހާރު އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ރޯވެ 13 މީހަކު މަރުވެފައިވެ އެވެ.

ޗައިނާގައި އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް 14،000 ޖަންގަލީގައި އަލިފާން ރޯވަމުންދާއިރު، ފްރިކުއެންސީގެ ގޮތުން އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ޔުނާން ޕްރޮވިންސެވެ. މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެ، އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ތަންފީޒުކޮށްފަ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ