Tuesday 16th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޚަބަރު

ށ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށަކުން 10 ފޫޓުގެ ކިނބުލެއް!

ށ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަޅުރަށަކުން ބޮޑު ކިނބުލެއް ފެނިއްޖެއެވެ. ކިނބޫ ފެނިފައިވަނީ ފަރުކޮޅު ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށަކުންނެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަގޮތުގައި އެ ކިނބޫ އޮތީ އެރަށަށް އަރައެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު އެ ކިނބޫ ހިފަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭތި މޫދަށް ފައިބައިގެންދާ މަންޒަރުވެސް އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކިނބޫ ފެނިފައިވަނީ އެރަށަށް ދަތުރުގޮސް އުޅުނު ބަޔަކަށެވެ. އެ ކިނބޫ މިހާރު ވަނީ ހިފާފައެވެ.

ކިނބޫ ދުށް މީހުން ބުނިގޮތުގައި އެީ ގާތްގަނޑަކަށް 10 ފޫޓުގެ ކިނބުލެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ