Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ކުޅިވަރު

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ލިވަޕޫލް ވާދަކުރާނީ ސްޕާޓާ ޕްރާހާއާ

ޔޫއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ގެ މެޗުގައި އިނގިރޭސި ކްލަބް ލިވަޕޫލް ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ސްޕާޓާ ޕްރާހާއާ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 ޖާގަ ހޯދި އިނގިރޭސި ކްލަބް ވެސްޓް ހޭމް ނުކުންނާނީ ޖަރުމަނުގެ ފްރެއިބާގްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި، ބްރައިޓަން ކުޅޭނީ ރޯމާއާ އެވެ.

ޔޫއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގުގައި އިނގިރޭސި ކްލަބް އެސްޓަން ވިލާ ނުކުންނާނީ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެ މެޗުތަކުގެ ފުރަތަމަ ލެގް އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ދެ ވަނަ ލެގް ކުޅޭނީ މާޗް 14 ގަ އެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލް އަދި އަންނަނީ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ. އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މާދަމާ ރޭ ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ވެސް އެޓީމު ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ވެސް މި ސީޒަނުގައި އެޓީމުގެ އަމާޒެކެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު މާސޭ ނުކުންނާނީ ވިޔަރެއާލްއާ ދެކޮޅަށެވެ. ބެންފީކާ އާއި ރޭންޖާސް ވާދަކުރާއިރު ސްޕޯޓިން ލިސްބަން ކުޅޭނީ އެޓަލާންޓާއާ އެވެ. އޭސީ މިލާން ސްލާވިއާ ޕްރާހާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ރަނގަޅު ފޯމުގައި އޮތް ލެވަކޫސަން ކުޅޭނީ އަޒަރުބައިޖާންގެ ގަރަބާގްއާ އެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ