Tuesday 16th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
އިޒްރޭލު

ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިސްރާއީލުގެ ޖާސޫސީ ވެރިޔާ ޕެރިހަށް

އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ޣައްޒާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުއްޓާލުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ސިއްރު މަޝްވަރާތަކެއް ބޭއްވުމަށް އިސްރާއީލުގެ މޮސާޑް އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީގެ ވެރިޔާ މި ހަފުތާގައި ޕެރިހަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ކަމަށް ފަރަންސޭސި ވިލާތާއި އިސްރާއީލުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ ވެރިޔާ ޑޭވިޑް ބާނި ވަނީ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓުންނާ އެކު ބުދަ ދުވަހު ސިއްރު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައި، ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގަތުލުއާންމު މެދުކަނޑާލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

މި މަޝްވަރާތަކުގެ އަމާޒަކީ އިޒްރޭލާއި ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި އާންމުންނަށް އަސަރުކުރާ ހަމަނުޖެހުންތައް ކުޑަކުރުންކަމަށް ފްރާންސްގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނުތަނަވަސްކަން ކުޑަކުރުމަކީ ދެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމާސްއާއި އިސްރާއީލާއި ދެމެދު އެންމެ އިސް މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސުލުހަށް މަސައްކަތްކުރާ މިސްރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ހަމާސްގެ ލީޑަޝިޕާއެކު މިސުރާ ގުޅުން ބަދަހިވަމުންދާ ކަމަށްބުނެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޗެނަލެއް ހުޅުވުމަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމަނުއެލް މެކްރޮންގެ އަރިހުން މިދިޔަ މަހު އެދިފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ އޮފިޝަލަކު ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި ހަފުތާގައި ޕެރިހުގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަކީ އިޒްރޭލުގެ ދެކުނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހަމަހިމޭންކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ މަގުގައި އެޅުނު އާދަޔާ ހިލާފު ފިޔަވަޅެކެވެ.
އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދިން ހަމަލާގައި އިސްރާއީލުން ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އެއްހާ މީހުން މަރުވިކަމަށް ތެލް އަވީވުން ބުނި ފަހުން އިސްރާއީލުން ދަނީ ޣައްޒާއަށް މެދުނުކެނޑި ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.
އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 29،410 މީހުން ޣައްޒާއިން ޝަހީދުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 70،000 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، އެންކްލޭވްގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައި ކަމަށް އދ.ން ބުނެއެވެ.
1948 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު އުފެދުނު ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ޝަރުއީ އިދާރާ ކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގައި އިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖަރީމާގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.
މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ ހުކުމެއްގައި ވަނީ ޣައްޒާގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޖިނާއީ އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް ތެލްއަވީވަށް އަންގާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ