Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމްޕެނީ

ޗައިނާގެ ޝިއަމެން އެއަރ ގެ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ޝިއަމެން އެއާލައިންގެ ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ިޗައިނާގެ ފުޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ޝިއަމެން ސިޓީއިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖެއްސި ޝިއަމެން އެއަރ ގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން ޗައިނާގެ 230 މީހުން ރާއްޖެ އައެވެ.
ޝިއަމެން އެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ޗާޓަރު ފުލައިޓްތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
މި ހަރަކާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީނާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިޞަލާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީއާއި އެމްއޭސީއެލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޝިއަމެންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފެށުމާއެކު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއާލައިންތަކުގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ފަހަކަށް އަރައިފައެވެ.

ޝިއަމެންގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް މިހާރު ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ހޮންގކޮންގ އެއާލައިނާއި ބެއިޖިންގ ކެޕިޓަލް އެއާލައިނާއި ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިނާއި ސީޝުއާން އެއާަލައިނުންނެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ