Tuesday 16th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ހިޔާ ފްލެޓުތައް

ހިޔާ ޓަވަރުތަކައް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުލް ސްކޭލް އެމަރޖެންސީ އެކްސަސައިޒެއް ހިންގަނީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ ޓަވަރުތަކައް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުލް ސްކޭލް އެމަރޖެންސީ އެކްސަސައިޒެއް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.
މި އެކްސަސައިޒު ކުރިއަށް ގެންދަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމްއެންޑީއެފާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ޔޫއެސްއެއިޑް އަދި އޭޑީޕީސީ ގުޅިގެންނެވެ.
މި އެކްސަސައިޒުގެ މަގުސަދަކީ އުސް އިމާރާތްތަކުގައި ހިނގައިފާނެ އެމަރޖެންސީއެއްގައި މީހުން ސަލާމަތްކޮށް ތަން ހުސްކުރުމާއި، އަލިފާން ނިންވުންފަދަ އޮޕަރޭޝަންއަކަށް ފަރިތުކުރުމެވެ.
''އެކްސަސައިޒް ހިޔާ'' ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި ތަމްރީނު އޮންނާނީ މި މަހުގެ 24 ގައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ