Wednesday 28th Feb 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޖަޕާން

ޔޫކްރެއިން އާރާސްތު ކުރުމަށް ޖަޕާނުން 106 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ތަންތަން އަލުން ބިނާކުރުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ޖަޕާނުން، ޔުކްރޭނަށް 15.8 ބިލިއަން ޔެން (106 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމާފައިާވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ މިޑިއާތަކުން ބުނީ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުން ސޮއިކުރާނީ މި މަހުގެ 19 ގައި ޓޯކިއާގައި ފަށާ ކޮންފަރެންސެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެގޮތުން އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޖަޕާންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާނީ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ އެވެ. ޔުކްރޭންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރައްވާނީ އެ ގަުއުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑެނީސް ޝުމިހަލް އެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަޕާންގެ ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރަޝިއާ އިން ޔުކްރޭނަށް ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެ ގައުމު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެތައް ފުރާނަ ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ޔުކްރޭނަށް މިހާތަނަށް ހުޅަނގުގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެކި ކަހަލަ އެހީތައް ދެމުން ގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް ގައުމު އާރާސްތުކޮށް އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް މިފަދަ ބޮޑު އެހީއެއް ބޭރުގައުމަކުން ވެދޭ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މި ލިއުމާއި ގުޅޭ