Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ޕީޖީ ޙުސައިން ޝަމީމް

ޕީޖީ ޝަމީމަށް މަގުމަތިން ބަޔަކު ހަމަލާ ދީފި

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމަށް ބަޔަކު މަގުމަތިން ދިމާކޮށް ހަމަލާ ދީފި އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ މަގުމަތިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް ހަމަލާދިނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރި ނަމަވެސް ފުލުހުން އެކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެ އެވެ.
ހަމަލާގައި ލިބުނު އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން ޝަމީމަށް މިވަގުތު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެކަމަކު، އޭނާއަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ތަފްސީލު އަދި ސާފެއް ނޫނެވެ.
އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަމީމަށް ހަމަލާދިނީ ހެންވޭރު ނޫރު މިސްކިތް ކައިރިންނެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަށް ހަމަލާދިނީ ކޮން ބައެއްކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ