Friday 19th Apr 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ދިވެހި ފުލުހުން

މާރާމާރީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

މާރާމާރީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.
ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހޯދަމުންދަނީ އަޙްމަދު ނިޘާމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު C9-4-C (50އ) އެވެ.
ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ތަހުގީގަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލަންކުރީ ކަމަށެވެ.
އެގޮތުން، މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އޭނާ ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ