Sunday 26th May 2024
English Edition
ހަބަރު ރިޕޯޓް ލައިފް ސްޓައިލް ދުނިޔެ ކުޅިވަރު ވިޔަފާރި މުނިފޫހިފިލުވުން ކޮލަމް ދީން
ލީބިޔާ

ހިޖުރަވެރިން ތަކެއް ދަތުރުކުރި އުޅަނދެއް ބަންޑުންވެ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޔޫރަޕަށް ދާން އުޅުނު ގިނަޢަދަދެއްގެ ހިޖުރަވެރިންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ލީބިޔާގެ އައްސޭރިފަށަށް ބަންޑުން ޖަހާލައި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ މައިގްރޭޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ.
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން އދ.ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން (އައިއޯއެމް) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ލީބިޔާގެ ހުޅަނގު އައްސޭރިފަށުގެ ޒުވާރާ ކައިރިން މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މި ހާދިސާހިނގިއިރު، ބޯޓުގައި 86 ހިޖުރަވެރިން ތިބި ކަމަށާއި 61 ހިޖުރަވެރިން ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
"ސެންޓްރަލް މެޑިޓެރޭނިއަން އަކީ މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގައި ހިޖުރަކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް މަގު،" އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި އެ އެޖެންސީން ލިޔެފައިވެއެވެ.
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ބޯޑަރު އޭޖެންސީން އާދީއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ލީބިޔާގެ ސަރޗް އެންޑް ރެސްކިއު ޒޯންގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެ ބޯޓު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.
"މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްގައި، ރާޅުތައް 2.5 މީޓަރު (8.2 ފޫޓް) ގެ އުސްމިނަށް އަރާ،" ފްރޮންޓެކްސްގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ އެ އެޖެންސީން ބުންޏެވެ.
2011 ވަނަ އަހަރު ނޭޓޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލީބިއާގެ ރައީސް ކާނަލް މުއައްމަރު ގައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލައި އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ލީބިއާ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ލީބިޔާ އަކީ އެފްރިކާ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ހަނގުރާމައާއި ފަގީރުކަމުން ފިލައިގެން ދާ ހިޖުރަވެރިންގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޓްރާންސިޓް ޕޮއިންޓެވެ.
އައިއޯއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ފްލެވިއޯ ޑި ޖިއާކޮމޯ ވިދާޅުވީ ސެންޓްރަލް ޔޫރަޕިއަން ރޫޓުގައި މިއަހަރު 2،250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.
އައިއޯއެމްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލީބިޔާގެ އައްސޭރިފަށުން 940 ހިޖުރަވެރިން މަރުވެ 1248 މީހުން ގެއްލިފައިވެއެވެ.
ހިޖުރަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބަލާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެނުންނާއި 530 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 14،900 އެއްހާ ހިޖުރަވެރިން ހުއްޓުވައި ލީބިޔާއަށް މި އަހަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.
2022 ވަނަ އަހަރު ލީބިޔާގެ އައްސޭރިފަށުން 529 މީހުން މަރުވެ 848 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެ ޕްރޮޖެކްޓުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި 24،600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހުއްޓުވުމުން އެނބުރި ލީބިޔާއަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ.
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ލީބިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ވަގުފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފައިދާލިބި، އެ ގައުމުގެ ދިގު ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ހިޖުރަކުރާ މީހުން އެތެރެކޮށް، ހަ ގައުމަކާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
މި ލިއުމާއި ގުޅޭ